Zielone Przedszkole


Zielone Przedszkole Zielone Przedszkole jest placówką dydaktyczno-opiekuńczo-wychowawczą.

Świadczymy usługi na najwyższym poziomie w ciepłej domowej atmosferze, przy przystepnych cenach. Naszym atutem jest efektywnie prowadzona indywidualna praca z dzieckiem. Bardzo dobrze przygotowujemy dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego.

Zapewniamy symulację prawidłowego rozwoju w grupie, kształtowanie umiejętności społecznych, samodzielności, naukę, zabawę i wiele radości...

Nadzór pedagogiczny nad pracą Przedszkola sprawuje Małopolski Kurator Oświaty w Krakowie. Praca wychowawcza i dydaktyczna prowadzona jest według programu wychowania przedszkolnego wybranego przez nauczycielkę i zatwierdzonego przez MENiS, opartego o "Podstawę programową wychowania przedszkolnego".
Zielone Przedszkole

Zielone Przedszkole

Zielone Przedszkole

Zielone Przedszkole

Zielone Przedszkole